Основна інформація

В 2002 році закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2003 року викладає на кафедрі математичної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію "Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових просторах" (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор О.М. Станжицький).

З 2010 році по теперішній час працює доцентом кафедри математичної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році отримав звання доцента.

Є інструктором Мережевої академії Cisco (Cisco Networking Academy). Під його керівництвом пройшли навчання та отримали сертифікати в академії понад 500 студентів механіко-математичного факультету.

Діючий програміст-практик залучений у виробничий процес. З 2012 по теперішній час є інженером-програмістом у міжнародній компанії Samsung Electronics.

З 2015 по 2022 рр відповідальний секретар Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2016 по 2022 – член комісії Міністерства освіти і науки України з розробки умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підручник "Теорія просторів Соболєва та узагальнені розв`язки крайових задач" (2021 р.).

За успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі нагороджений Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021 р.).


Викладацька робота

Працюючи на кафедрі, читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з низки нормативних дисциплін та дисциплін вибору студентів:

 • "Програмування"  для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" освітніх програм "Комп`ютерна математика", "Комп`ютерна механіка", "Математика", "Статистика", "Математика - Середня освіта";
 • "Об`єктно-орієнтоване програмування" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"  освітніх програм "Комп`ютерна математика", "Комп`ютерна механіка", "Математика", "Статистика", "Математика - Середня освіта";
 • "Комплексний аналіз", "Рівняння математичної фізики" для студентів спеціальностей "Математика" та "Статистика", освітнього рівня "Бакалавр";
 • "Алгоритми та структури даних" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" освітніх програм "Комп`ютерна математика", "Комп`ютерна механіка" ;
 • "Теорія обчислюваності. Алгоритми і структури даних" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" освітньої програми "Математика";
 • "Розробка програмних продуктів" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" освітньої програми "Комп`ютерна математика";
 • "Диференціальні рівняння в частинних похідних", "Векторний аналіз" для студентів освітнього рівня "Магістр" спеціальності "Математика";
 • "Шаблони проектування програмного забезпечення" для студентів освітнього рівня "Магістр" освітньої програми "Комп`ютерна математика".

Автор 15 навчально-методичних праць, зокрема

 1. Креневич А.П. Алгоритми і структури даних. Підручник. – К.: ВПЦ "Київський Університет", 2021. – 200 с. –  Режим доступу
 2. Креневич А.П. Python у прикладах і задачах. Частина 2. Об`єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ "Київський Університет", 2020. – 152 с. –  Режим доступу
 3. Мельник Т.А. Креневич А.П. Теорія просторів Соболєва та узагальнені розв`язки крайових задач. Підручник. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. – 200 с.
 4. Креневич А.П. Python у прикладах і задачах Частина 1. Структурне програмування. Навчальний посібник із дисципліни "Інформатика та програмування". – К.: ВПЦ "Київський Університет", 2017. – 206 с. –  Режим доступу
 5. Креневич А.П. Обвінцев О.В. С у задачах і прикладах. Навчальний посібник із дисципліни "Інформатика та програмування" – К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. – 208 с. –  Режим доступу

Наукова діяльність

Наукові інтереси стосуються теорії якісної поведінки стохастичних диференціальних рівнянь в просторах скінченої та нескінченної розмірності, розробки теорії рівнянь з часовою шкалою, методів комп'ютерного моделювання фізичних процесів, методів комп`ютерної обробки зображень.

Вибрані наукові праці:

 1. Alkhimova M., Krenevych A.P. Brain Tissues Segmentation on MR Perfusion Images Using CUSUM Filter for Boundary Pixels. — International Journal of Computing. – 2019. – 18(2). – P. 127-134
 2. Станжицкий О.М., Креневич А.П., Новак И.Г. Асимптотическая эквивалентность линейных стохастических систем Ито и колеблемость решений линейных уравнений второго порядка. — Дифференциальные уравнения, 2011, том 47, № 6, С. 796–810.
 3. Krenevych Andriy. Asymptotic Equivalence Of the solutions of The Linear Stochastic Ito Equations in the Hilbert space. — Theory of Stochastic Processes. — 2007. — 13(29), № 1-2. — P. 103-109.
 4. Креневич А.П. Асимптотична еквівалентність розв`язків нелінійних стохастичних систем Іто. — Нелінійні коливання. Інститут математики НАН України. — 2006. — 9, № 2. — С. 213-220.
 5. Креневич А.П. Асимптотична еквівалентність розв`язків лінійних стохастичних систем Іто. — Укр. мат. журн. — 2006. — 58, № 10. — С. 1368-1384.
 6. Станжицький О.М., Креневич А.П. Дослідження експоненціальної дихотомії лінійних стохастичних систем Іто з випадковими початковими даними за допомогою квадратичних форм. — Укр. мат. журн. — 2006. — 58, № 4. — С. 543-554.